Jutos Timber, tel +46 (0)977 310 00, info@jutostimber.se
sven

Kvalitet och miljö.

Kvalitet och miljö

Hög kvalitet genomsyrar hela verksamheten, ända från råvaran, genom produktion, paketering av produkterna och leveransen ut till kund.

Miljöpolicy
Vi värnar om vår högkvalitativa råvara och anser att skogsbruket ska bedrivas långsiktigt, uthålligt och miljöanpassat. I vårt kontinuerliga miljö- och kvalitetsarbete är kraven i miljö- och skogslagstiftningen vår miniminivå. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i att de produkter vi levererar har framställts på ett sätt som främjar miljön, vilket vi tror har ett värde i sig för våra kunder.

Via avtal säkerställs att den råvara som levereras till Jutos Timber AB inte har sitt ursprung från kontroversiella källor, det innebär att Jutos Timber inte tar in virke som kommer från illegala avverkningar, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade som uppfyller Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotoper, naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning och inte heller från skogar med genmodifierade träd.

Certifiering
Jutos Timber är certifierad enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) CoC (chain of custody) och innehar ett spårbarhetscertifikat med licens kod FSC-CO23435.
 
FSC® är en internationell oberoende medlemsorganisation, som innehar ett system med regler (standarder) för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn till såväl miljö, ekonomi som sociala aspekter. Regelverket tar inte bara hänsyn till gällande skogsvårdslagstiftning, utan utöver denna. 
 
FSC
PEFC
 

Kvalité och miljö

KD Märkning
Jutos Timber använder KD 56° C/30min enligt Jordbruksverkets standard. Vilket innebär att torkningen har utförts enligt ett torkschema som garanterar att virkets kärna uppnår minst 56° C under minst 30 minuter och att det färdigtorkade virket har en medelfuktkvot på högst 20%.

Integritetspolicy
För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Integritetspolicy Jutos Timber

Jutos Timber

Teurajärvi 6, 980 60 Korpilombolo, Sweden, tel +46 (0)977 310 00, fax +46 (0)977 300 90, info@jutostimber.se

Upp